Abonnementer

For at du får det størst mulige udbytte af din energiinvestering, er det vigtigt at du også kan følge med i dit energiforbrug, og opdage eventuelle uregelmæssigheder i afregninger og/eller forbrug.

Alle der køber vores fjernaflæsningsløsning, vil altid, som minimum have adgang til, at kunne aflæse aktuel målerstand og pooltemperatur, men for at du virkelig kan fylde med, anbefaler vi at du opgraderer dit abonnement til Avanceret eller Premium.

Abbonnementsoversigt, Dansk Sommerhus Teknik